Tarporley v University of Chester

Tarporley M1 v Ellesmere Port M1

Tarporley M1 v CCO M2

Tarporley M1 v Westminster Park M2

Tarporley v Norley B

Tarporley M1 v Buckley M2

Tarporley v Connah’s Quay

Tarporley v Hawarden

Tarporley M1 v Christleton M2

Tarporley v Ellesmere Port B